Mogelijkheden en valkuilen van casusbesprekingen in het kader van intervisie

Code 032

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Pasen
Wanneer 06/04/2016
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 77,00 - € 66,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 29/03/2016
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

In een intervisiegroep werken we intensief samen in het uitwisselen van informatie en ervaringen rond een afgesproken thema. We geven collega’s een inkijk in de werkwijzes die we persoonlijk hanteren. Een intervisiegroep die voldoende onderling vertrouwen opgebouwd heeft, kan ook concrete cases naar voor brengen en hierover samen reflecteren. Dit moet echter goed begeleid worden door een vakkundig intervisiebegeleider. Want de moeilijkheidsgraad hiervan is merkelijk hoger: Hoe vermijd je als begeleider van een intervisiegroep dat er discussies ontstaan over wat juist of fout is? Hoe zorg je dat alle deelnemers voldoende bijleren als er één casus wordt uitgekozen? Hoe krijg je voldoende diepgang in een casus, zodat de echte moeilijkheden op tafel komen? Hoe hou je het tempo hoog? Antwoorden op deze vragen vergen een gestructureerde aanpak.

Tijdens deze studiedag stellen we de ‘critical incidents’-methode voor om systematisch impliciete kennis aan de oppervlakte te brengen, vertrekkend van een concrete casus. Vervolgens bekijken we wat in de praktijk de klassieke valkuilen zijn en hoe je deze als intervisiebegeleider kan vermijden of remediëren. Hoe reageer je best als deelnemers vooringenomen lijken en zich al te kritisch opstellen? Hoe reageer je op een groep die te snel naar de oplossingen springt? Wat doe je wanneer zichtbaar wordt dat de casus emotioneel gevoelig ligt voor de betrokken deelnemer? Wat als deelnemers gaan ‘psychologiseren’ ? We bieden praktische handvatten aan (do’s & don’ts) voor veel voorkomende situaties die je in de volgende intervisiebijeenkomst al kan uittesten om meer leereffect uit een sessie te halen.

 

Begeleiding

Joris Ghijsels van Praxisnetwerk heeft als consultant meer dan vijftien jaar ervaring in het gebruiken van intervisietechnieken, het faciliteren van intervisiesessies als externe begeleider en het opleiden van intervisiebegeleiders in het toepassen van intervisiemethodieken.

 

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor begeleiders en leden van intervisiegroepen (of mensen die graag zouden leren om intervisiegroepen te begeleiden). Ervaring met intervisie is niet noodzakelijk.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze.
Accreditatie werd aangevraagd bij Pro-Q-Kine.

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140