Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Code 039

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Pasen
Wanneer 17/04/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar VIVES Brugge
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 15/04/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Opgelet! De studiedag is verplaatst naar woensdag 17 april (zelfde locatie en uurregeling)!

 

Trefwoorden

Taalvaardigheid / taalontwikkelingsstoornis (TOS) / lezen
 

Inhoud

Via taal begrijpen we de ander en brengen we informatie aan elkaar over. Een goede taalontwikkeling is nodig voor de didactische ontwikkeling. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben problemen bij het begrijpen van taal en/of bij de productie ervan. De problemen komen in de mondelinge taalproductie voor, maar ook in de schriftelijke taalproductie, dus bij lezen en spellen.

Veel kinderen met een TOS hebben lees- en spellingsproblemen, waarvan een deel van de problemen als dyslexie gediagnosticeerd kan worden. De grenzen tussen de verschillende stoornissen zijn moeilijk te trekken.

Deze studiedag gaat in op de theorie achter het leren van taal in relatie tot lezen. Verder komt aan bod hoe de TOS een invloed kan hebben op het leren lezen en de extra risico’s die kinderen met een fonologische stoornis hierbij lopen. Ook de diagnostiek en behandeling van TOS en lezen in zorg en onderwijs komen aan bod.
 

Door wie?

Dr. Annette Scheper
Kentalis Academie
Psycholinguïst en senior onderzoeker bij de Programmalijn TOS

Annette werkt evidence based bij kinderen met een TOS en voert wetenschappelijk onderzoek naar taalprofielen (o.a. fonologie, morfosyntaxis, lezen), vertelvaardigheid, executieve functies en effectiviteit van interventies (bv. Story Grammar Training). In 2003 gepromoveerd op taalprofielen bij kinderen met psychiatrische stoornissen, zoals ADHD of ASS.


Voor wie?

Voor logopedisten, linguïsten, schoolpsychologen en dyslexiespecialisten.
 

Over wie?

6-12 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140