International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop

Code 127

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 17/11/2017 - 01/12/2017 - 23/01/2018
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 500,00 - € 500,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 15/11/2017
Aantal uren vorming 18u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Classificatie / holistisch denkkader / verdieping
 

Inhoud

Het biopsychosociale model (BPS-model) is een synthese van de ‘medische’ en de ‘sociale’ visie op gezondheid. In het medische model van gezondheid gaat men uit van een rechtstreeks verband tussen de aandoening of ziekte en de gezondheidsproblemen. Ziekte, handicap, enz. zijn (medische), persoonsgebonden problemen. Aldus ligt de nadruk op (individuele) behandeling. In het sociale model wordt een aandoening of ziekte niet zozeer beschouwd als een kenmerk van een individu, maar als een toestand die wordt bepaald door een complex van factoren die grotendeels met de sociale omgeving samenhangen. Ziekte, handicap, enz. zijn maatschappelijke, ‘politieke’ problemen. Aldus ligt de nadruk hier op sociale actie. Het BPS-model maakt een synthese van beide complementaire modellen door het menselijk functioneren te beschouwen als een samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren. Het is dit model dat de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF) ondersteunt.

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). De ICF is bedoeld om een omvattende omschrijving te geven van het functioneren van een persoon. De ICF wil een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader bieden dat dienstig kan zijn in de gezondheidszorg, onderwijs, revalidatie, wetenschappelijk onderzoek, … voor al wie werkt met mensen met een beperking.
 

Eindcompetenties

Kennis (academische competenties)

 • Het biopsychosociale model in gezondheidszorg kennen
 • Kennis hebben van het medische, sociale, culturele model en burgerschapsparadigma in handicap
 • De ICF kunnen kaderen in de geschiedenis van de classificatie van handicap
 • De ICF als kader kennen voor het evalueren van het functioneren van individuen en voor het opstellen van een ondersteuningsplan

Vaardigheden (beroepsgerichte competenties)

 • Een functioneringsprobleem kunnen situeren in termen van de ICF-componenten:
  • stoornissen in functies en anatomische eigenschappen
  • beperkingen in activiteiten
  • participatieproblemen in participatie
  • belemmerende en bevorderende (ondersteunende) factoren in externe en persoonlijke factoren
 • Het menselijk functioneren  kunnen klasseren in termen van de ICF
 • Het ICF-denkkader kunnen aanreiken in de eigen setting
 • Een functioneel profiel kunnen opstellen in termen van de ICF en de relevante kenmerken ervan kunnen vertalen in een verslag
 • Doelen bepalen vanuit een omvattend functioneel ICF profielgericht op kwaliteit van leven

Attitudes

 • Mensen met een functioneringsprobleem/beperking bejegenen vanuit een gelijkwaardig burgerschapsperspectief
 • Mensen met een beperking bejegenen vanuit hun mogelijkheden
 • Mensen met een beperking als volwaardige partner betrekken in elk beslissingsproces omtrent hun leven
   

Programma driedaagse workshop

Op de inleidende studiedag krijgen de deelnemers een aantal opdrachten die hen aanzetten tot het browsen of het gebruik van het boek. Tijdens de workshop worden deze opdrachten besproken en wordt eigen inbreng vanuit casussen verwacht. De theoretische kennis van de studiedag wordt via deze opdrachten en casussen zeer concreet en praktisch besproken. Er gaat ook aandacht naar teamcommunicatie en implementatie.


Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

 • ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum, 2007 (60 euro)

Downloadbaar:

Door wie?

Jo Lebeer: arts, Universiteit Antwerpen, ELIZA Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Studiecentrum INCENA (Inclusie & Enablement)

Nadja Brocatus: logopedist-stottertherapeut, coach, docent Arteveldehogeschool Gent

Jan Scheiris: psycholoog, directeur CAR en Dienstencentrum Mozaïek Oostakker

Dirk florin: psycholoog, directeur CAR Sint-Niklaas

De begeleiding is in handen van RIVM-gecertificeerde ICF-trainers of trainers die een ruime ervaring rond werken met het ICF-model hebben.
 

Voor wie?

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg of de sector arbeidsintegratie of de betrokken overheden.
 

Over wie?

0-3jaar/ 3-6jaar/ 6-12jaar/ 12-18jaar /18+ / 65+
 

Praktisch

Theoretisch met praktische toepassing.
Minimum 13, maximum 30 deelnemers
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Is er voorkennis vereist?  Ja: De inleidende studiedag moet gevolgd worden
Is er een bepaalde opleiding vereist?   Nee
Is en bepaalde ervaring vereist?   Nee

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -