Hoor eens! Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat binnen gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen

Code 029

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Pasen
Wanneer 09/04/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar UC Leuven Limburg (Campus Hertogstraat Heverlee)
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 01/04/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Communicatiestijlen / videofeedback / competenties
 

Inhoud

Vanaf het moment dat ouders vernemen dat hun kind doof of slechthorend is, verandert vaak ook hun opvoedingsstijl van intuïtief naar intentioneel en worden aan hen bijzondere eisen gesteld om hun kind alle mogelijke ontwikkelingskansen te geven. Deze verandering kan een positief, maar ook een negatief effect hebben op de communicatieve interactiestijl met hun kind.

Tijdens deze studiedag verduidelijken we de relatie tussen therapeutisch en communicatief handelen. We zetten hierbij voornamelijk in op welke aspecten van belang zijn voor het ondersteunend communicatief handelen van ouders en hoe we dit kunnen observeren en bijsturen via videofeedback. Ook bespreken we welke competenties van professionele hulpverleners nodig zijn om deze ondersteuning aan ouders te geven.

Naast de noodzakelijk interactieve vaardigheden van ouders bespreken we ook hoe de dimensies tijd en ruimte aangepast moeten worden aan kinderen met een auditieve beperking. Hierbij geven we ook aandacht aan het project LUISTER van de KU Leuven. Het voornaamste doel van LUISTER is om de communicatie van kinderen met verschillende graden van gehoorverlies te optimaliseren met behulp van een duurzaam, gepersonaliseerd gehoorrevalidatieschema (op een tablet), dat in het gezin gebruikt kan worden.
 

Door wie?

Dr. Guido Lichtert

KU Leuven departement neurosciences, Onderzoeksgroep Experimentele ORL. Tot 2018 pedagogisch medewerker in KOCA voor de doelgroep doven en slechthorenden in diverse functies.
Deeltijds docent

Gedoctoreerd in de pedagogische wetenschappen en erevoorzitter  van de Europese Federatie voor Dovenleerkrachten. Zijn doel: veldwerk, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op een unieke manier combineren.


Voor wie?

Professionelen werkzaam bij dove en slechthorende baby’s, peuters en kleuters.
 

Over wie?

0 tot 6 jaar.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140