Diagnostiek van ADHD en ASS: aan de slag vanuit een ontwikkelings- en contextperspectief

Code 008

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 05/03/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 25/02/2019
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Diagnostiek / ontwikkelingsstoornis / ADHD / ASS
 

Inhoud

Internationale richtlijnen voor diagnostiek van ADHD en autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen, adolescenten en volwassenen onderstrepen het belang van het in rekening brengen van een ontwikkelings- en contextperspectief in de klinische praktijk. Vanuit de gangbare classificatiesystemen krijgen we evenwel weinig aanwijzingen over hoe we deze inzichten in de dagelijkse praktijk kunnen verwerken. In het eerste deel van deze studiedag overlopen we de internationale richtlijnen voor een wetenschappelijk onderbouwde classificerende diagnostiek van ADHD en van ASS. We gaan hierbij in op de leeftijdsspecifieke verschijningsvorm van ADHD- en ASS-symptomen en bijhorende functie-uitval. Hierbij staan we uitvoerig stil bij de implicaties voor de diagnostische procedure en de selectie van geschikte en betrouwbare instrumenten (vragenlijsten, diagnostische interviews en observatieschalen) doorheen de levensloop. Deze inzichten worden vervolgens toegepast op casusmateriaal. In het tweede deel overlopen we kort de genetisch-neurobiologische en neuropsychologische kenmerken van ADHD en ASS. Op basis hiervan bestaat de verleiding om al te veel oorzaken van de proble-matiek uitsluitend bij het kind, de adolescent of de volwassene met ADHD of met ASS zelf te zoeken. We tonen daarom op basis van onderzoeksbevindingen aan dat de pedagogisch/ relationele context steeds een belangrijke factor is die een plaats moet krijgen in de klinische praktijk. Tot slot illustreren we hoe dit contextperspectief in de diagnostiek van ADHD en ASS kan worden ingepast.
 

Door wie?

Prof. dr. Dieter Baeyens
KU Leuven, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek

Zijn onderzoeksfocus ligt op interventies bij ADHD en ASS doorheen de ontwikkeling. Zijn klinisch werk (met jongvolwassenen) verricht hij op PraxisP.

Kris Evers
KU Leuven, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek

Haar onderzoek gaat over mentale gezondheidsindicatoren en stress bij kinderen/jongeren   met ASS. Zij werkt ook als klinisch psycholoog aan het Expertisecentrum Autisme Leuven
(UPC Z.Org - KU Leuven)
 

Voor wie?

Voor hulpverleners zoals psychiaters, psychologen en orthopedagogen die beroepshalve in contact komen met kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD en/of ASS.
 

Over wie?

3 tot 18+ jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140