De rol van het emotionele brein in de revalidatie

Code 032

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Krokus
Wanneer 13/02/2018
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 100,00 - € 85,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 05/02/2018
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Affectief netwerk / motivatie / emotionele problemen
 

Inhoud

Naast en in wisselwerking met onze cognitieve ontplooiing ontwikkelen we onze emoties.

Het zijn intense, vaak korte en bewuste belevingen van welbehagen of onbehagen. Het zijn dus de ervaringen van geest en lichaam in balans met de cognitie. De emoties geven aanleiding tot de motivatie. Ze vormen immers een drijfveer om een bepaald doel te bereiken. Aldus activeren en sturen ze het menselijk gedrag. Emoties worden opgebouwd in een affectief netwerk van specifieke breinstructuren met een verschillende functie: ‘het emotionele brein’. Dit is verweven met en staat in een dynamische interactie met het cognitieve en het sociale brein. Er zijn heel wat interpretatieve modellen van Darwin tot Damasio, LeDoux en andere recente vorsers, maar er is ook de klinische realiteit die nuttig aangewend kan worden in de revalidatie. Zowel ontwikkelingsstoornissen als verworven pathologieën kunnen de uitbouw en de werking van het emotionele brein verstoren. Veel kinderen en volwassenen die revalidatie lopen, vertonen lichte tot matige stoornissen van het emotionele brein. Het is dan ook heel belangrijk deze te herkennen, te systematiseren en aansluitend therapeutisch te benaderen.

In deze studiedag gaat het niet zo zeer om de uitbouw van een aparte revalidatie van emotionele stoornissen, maar eerder om het incalculeren van emotionele problemen wanneer die zich in het revalidatieproces voordoen en vooral ook om erop te kunnen anticiperen. Aan de andere kant gaat het ook om de steun die een intact emotioneel brein kan bieden bij de behandeling en begeleiding van specifieke ontwikkelingsstoornissen en verworven breinpathologieën.
 

Door wie?

Prof. dr. Evert Thiery m.m.v. Mw. Dominique Sucaet
UGent
Gedragsneurologisch en Neuropsychologisch Consultatiecentrum

Hij verricht klinisch werk en doet onderzoek, in het bijzonder naar de diagnostische en therapeutische rol van de neuropsychologie bij ontwikkelingsstoornissen en verworven hersenafwijkingen.


Voor wie?

Voor al wie interesse heeft voor de neuropsychologische achtergronden van de multidisciplinaire revalidatie van de aangeboren en verworven pathologieën
 

Over wie?

6 - 18+ jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -