Basiscompetenties in het cultuursensitief handelen

Code 109

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 14/11/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 100,00 - € 85,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 10/11/2017
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Multiculturaliteit / zorgrelatie / diversiteit
 

Inhoud

Een steeds groeiende diversiteit in het cliënteel kan zorgen voor een handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in een zorgrelatie is niet altijd evident. Tijdens deze studiedag brengen we kennis aan over de
diversiteit in de werkomgeving en gaan we aan de slag met enkele basisvaardigheden die je nodig hebt als hulpverlener om een cultuursensitieve houding te ontwikkelen.

Doorheen de dag vertrekken we vanuit verschillende invalshoeken:
• de demografische aanwezigheid van diversiteit in de regio
• de sociaal-etnische kloof en de oorzaken hiervan
• vaardigheden om eigen vooroordelen en stereotypen te leren herkennen
• het denken vanuit het perspectief van de meervoudige identiteit
• kennis van specifieke gebruiken, normen en waarden in verschillende culturen en hoe dit ingezet kan worden in de zorg
• vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie, zowel verbaal als non-verbaal
• uitwisseling van ervaring en meningen in het omgaan met diversiteit
 

Door wie?

Stijn Tondeur van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Hij is expert integratie in welzijn en zorg in de regio Oost-Vlaanderen. Vanuit deze functie begeleidt hij verschillende welzijnsorganisaties in hun proces naar interculturalisering. Hij maakt deel uit van het Oost-Vlaams Netwerk Cultuursensitieve zorg en is een gedreven vormingswerker.
 

Voor wie?

Er is geen voorkennis vereist van de deelnemers. Een basis aan ervaring en contacten met cliënten van andere culturele origine is wel nodig.
 

Over wie?

Alle leeftijden
 

Praktisch

Theoretisch met praktische toepassing.
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Is er voorkennis vereist?  Nee
Is er een bepaalde opleiding vereist?   Nee
Is en bepaalde ervaring vereist?   Nee

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -