ACT in actie

Acceptance and Commitment Therapy - Code 075

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 17/04/2019 - 18/04/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 299,00 - € 238,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 15/04/2019
Aantal uren vorming 12u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Derde generatie-gedragstherapie / contextueel ervaringsgericht werken / mindfulness
 

Inhoud

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een recente, wetenschappelijk onderbouwde     en empirisch ondersteunde ‘derde generatie’ gedragstherapie die reeds effectief is gebleken     bij een grote verscheidenheid aan problematieken. In ACT gaat men er van uit dat het normale psychologische processen zijn die mensen in de problemen brengen en psychologisch lijden creëren. Men kijkt vooral naar de functie van gedachten, gevoelens, herinneringen in plaats     van naar de inhoud. We nodigen cliënten uit het vechten tegen innerlijke ervaringen te staken (acceptance) en zich te richten naar wat zij belangrijk en waardevol vinden (commitment).

Door het ervaringsgerichte karakter van ACT leent de methodiek zich uitstekend tot het     werken met kinderen en jongeren en hun gezin, individueel of in groep en dit zowel curatief      als preventief. Je kan het om vele redenen de ‘first choise’ behandelingswijze voor kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS) beschouwen. Het is een kader dat er zich goed toe leent op geïntegreerde wijze met verschillende disciplines samen te werken, en is ook vanuit andere therapeutische oriëntaties goed integreerbaar (systeem, experiëntieel, psycho-dynamisch, enz.).

In deze tweedaagse workshop staan we stil bij de achtergrond en het model van ACT en de zes therapeutische basisprocessen (van de hexaflex), die geïllustreerd worden met oefeningen, metaforen en video-materiaal.
 

Door wie?

Francis Pascal-Claes
CGG Waas en Dender - Kinder- en Jongerenteam
Psycholoog en gedragstherapeut
 

Voor wie?

Professionele hulpverleners die met kinderen of jongeren werken, ook bruikbaar voor het werken met volwassenen, al dan niet in de ouderrol.
 

Over wie?

0-18+ jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140