Zelfverwonding en identiteitsontwikkeling in de adolescentie

Code 027

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Pasen
Wanneer 09/04/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar UC Leuven Limburg (Campus Hertogstraat Heverlee)
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 01/04/2019
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Zelfverwonding / adolescentie / identiteitsontwikkeling
 

Inhoud

Zelfverwondend gedrag (ZVG) wordt gedefinieerd als het opzettelijk toebrengen van fysiek letsel aan het eigen lichaam door zichzelf bijvoorbeeld te krassen, snijden of branden, maar zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen. ZVG ontstaat het vaakst in de adolescentie, een periode die ook gekenmerkt wordt door het zoeken naar een eigen identiteit. De meeste jongeren komen tot identiteitssynthese (‘Ik heb een duidelijk idee over wie ik wil zijn’), maar voor anderen leidt de zoektocht tot verwarring (‘Ik weet niet echt wie ik ben’).

Tijdens deze studiedag staan we stil bij het verband tussen identiteitsontwikkeling en zelfverwonding bij jongeren. Hoe ontwikkelen sommige jongeren een “Ik als zelf-verwonder”-identiteit of hoe ontstaat de idee “Wij als zelfverwonders”? Verder bespreken we ook het ontstaan, het voorkomen en de behandeling van ZVG bij adolescenten. Wat zijn mogelijke functies en oorzaken van ZVG? Welke richtlijnen zijn er voor het omgaan met en behandelen van ZVG bij jongeren?

Noot: We richten ons op ZVG in de normale populatie. ZVG bij kinderen en jongeren met ASS of met een verstandelijke beperking vergt een specifieke aanpak, die niet aan bod zal komen.
 

Door wie?

Drs. Tinne Buelens
KU Leuven
Doctoraatsstudent eenheid Klinische Psychologie

Zij verricht wetenschappelijk onderzoek naar zelfverwonding in de adolescentie en is als klinisch psycholoog verbonden aan PraxisP, het praktijkcentrum van de KU Leuven.


Voor wie?

Professionele hulpverleners en (zorg)leerkrachten die werken met adolescenten.
 

Over wie?

12 tot 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140