Zet mij even op pauze (volledige pakket voor trainers) (011)

Pakket oudertraining ADHD

Praktisch
Auteur(s) Marc Willems, Els Ruyssinck, Marijke Vermeulen, Mariet Waeben en Lore Goethals Zet mij even op pauze (volledige pakket voor trainers) (011)
Prijs € 99,00
Extra 2009 - boek - 140 pagina's
ISBN 9789058730794
Categorie ADHD
Bestellen

Korte inhoud

Oudertrainingen hebben al langer hun nut bewezen in het landschap van AHDH en zijn één van de belangrijkste pijlers in de behandeling van kinderen met ADHD. Zowel orthopedagoog Marc Willems en psychologe Els Ruyssinck als het centrum ZitStil hebben jarenlange ervaring met het organiseren van trainingen voor ouders van kinderen met ADHD. Zij bundelden hun kennis en ervaring om de bestaande oudertraining van de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas en het CGGZ Noord West-Vlaanderen te herwerken en te verrijken.

Deze oudertraining richt zich naar ouders van kinderen uit de basisschool met een diagnose ADHD. In de training ligt het accent op psycho-educatie en het bijstellen of veranderen van opvoedingsvaardigheden van ouders, gebaseerd op leertheoretische principes en de empowermentgedachte. De belangrijkste inspiratiebronnen zijn Barkley, Patterson, Merlevede en Sanders.

Het pakket bestaat uit een werkboek voor ouders en een draaiboek voor trainers, aangevuld met een cd-rom met trainersmateriaal. Gekoppeld aan de publicatie verzorgt het centrum ZitStil vorming voor wie aan de slag wil met de training.

Het pakket Zet mij even op pauze is een coproductie van Sig en centrum ZitStil.

Het pakket bestaat uit 7 werkboekjes voor ouders (140 pp.) + 1 draaiboek voor trainers (75 pp.) met cd-rom.

>> Werkboekjes voor ouders kunnen nadien worden nabesteld per 5 exemplaren.

>> Kennismakingspakket (handboek + werkboek trainersexemplaar)

>> Werkboekje voor ouders (los te bestellen)

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140