Tussen taal en blokkendoos (012) TIJDELIJK UIT VOORRAAD

Leidraad voor goede gesprekken met ouders over meertalig opgroeien, spel en speelgoed

Praktisch
Auteur(s) Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen Tussen taal en blokkendoos (012) TIJDELIJK UIT VOORRAAD
Prijs € 15,00
Extra 2011 - losbladige map - 35 pagina's
ISBN 9789058730848
Categorie
Bestellen

Korte inhoud

In 2006 stelde de werkgroep Meertalige kinderen de AMK (Anamneselijst Meertalige Kinderen) op. Deze lijst vormde een eerste initiatief om de diagnostiek en begeleiding van meertalige kinderen op een verantwoorde manier uit te voeren. Het is een leidraad die uitnodigt tot een eerste gesprek over de meertalige opvoeding van het kind. Het in kaart brengen van de taalsituatie en het spelaanbod is maar een eerste stap. Vanuit het werkveld werd gewezen op de nood aan handvatten om specifieke thema’s bespreekbaar te maken in de (meertalige) gezinscontext.

De fiches in ‘Tussen taal en blokkendoos’ willen hier graag aan tegemoetkomen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe geef ik elke taal voldoende aandacht?
  • Hoe werken we als ouder samen aan een meertalige opvoeding?
  • Hoe voelt mijn kind zich te midden van alle talen?
  • Ervaar ik verschillen tussen de cultuur thuis en op school die het ontwikkelen van de taal bemoeilijken?
  • Wat is de zin van samenspelen tussen ouder en kind?
  • Welk speelgoed bied ik aan in functie van het schoolse leren?

Elke fiche is opgebouwd volgens eenzelfde principe. We vertrekken vanuit enkele probleemstellingen die verband houden met het thema. Van daaruit worden vragen aan de ouders geformuleerd die de situatie in kaart helpen brengen. We sluiten af met een aantal concrete tips die samen met de ouders kunnen worden opgenomen. Op die manier kunnen de fiches als sleutel tot verandering dienen.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140