TIKA - Test voor Informele Kinderaudiometrie

Semi-objectieve audiometrie

Praktisch
Auteur(s) Johan Rijckaert en Evelyn Verstraete TIKA - Test voor Informele Kinderaudiometrie
Prijs € 100,00
Extra 2002 - testbatterij - op cd-rom
ISBN 9789058730441
Categorie Gehoor - Zien
Bestellen

Korte inhoud

Het belang van objectieve onderzoeken in de kinderaudiometrie neemt almaar toe. Toch blijft de semi-objectieve audiometrie minstens even belangrijk. Kinderaudiometrie vereist namelijk een zorgvuldig samengestelde onderzoeksbatterij. Nu de vroegtijdige Algo-screening loopt, die in Vlaanderen via Kind & Gezin is ontwikkeld, wint een degelijke kinderaudiometrische batterij nog aan belang. Wil de screening het nodige rendement opleveren, dan moeten diagnostiek en revalidatie goed aansluiten.

De TIKA is een hulpmiddel voor de screening van het gehoor en voor de gedragsaudiometrie, zowel bij jonge kinderen (tussen zes maanden en twee jaar) als bij kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap. De TIKA bestaat als test al sinds 1992. De eerste versie met reële frequentiespecifieke geluiden zoals handtrommen, slagstaven, enz. bleek echter problemen op te leveren qua duurzaamheid. De totaal herwerkte, gebruiksvriendelijke TIKA op CD verhelpt dat euvel. De bijhorende handleiding en scoreformulieren staan op CD-rom. In de handleiding zijn gegevens opgenomen over de vrijblijvende aankoop van een geluidsmeter voor de ijking van de geluidsniveaus voor screening in het vrije veld.

De TIKA is niet alleen bruikbaar voor audiologen in de kinderaudiometrische onderzoeksbatterij en voor therapeuten die de evolutie willen meten in de ontwikkeling van de auditieve perceptie bij jonge kinderen of kinderen met dezelfde ontwikkelingsleeftijd, maar ook voor ouders en andere geïnteresseerden die het gehoor van jonge kinderen willen screenen, bijvoorbeeld artsen of diensten Kind & Gezin voor de screening van verworven gehoorverlies na de Algo-screening.

De TIKA bestaat uit:

  • audio-CD met geluidsstimulie (36 tracks)
  • CD-rom met handleiding, scoreformulier en TIKA-gram
     

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140