Sherborne in het basisonderwijs (dvd) (P064)

Sherborne in kleuter- en lagere school: Groot en klein spelen samen

Praktisch
Auteur(s) Tine Missine en Ilse Bontinck Sherborne in het basisonderwijs (dvd) (P064)
Prijs € 25,00
Extra 2011 - DVD - 29 minuten
ISBN 9789058730855
Categorie (Psycho)motoriek
Bestellen

Korte inhoud

De Sherborne Vereniging België en Sig stellen een nieuwe film voor over de Sherborne Bewegingspedagogiek. Deze film is een vervolg op de DVD Een kijk op de Sherborne Bewegingspedagogiek.

In deze film ligt de nadruk op het gebruik van Sherborne in de basisschool. In het onderwijs wordt Sherborne vooral gebruikt in het kader van sociale vaardigheden, anti-pestbeleid en communicatieve ontwikkeling. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander zijn hierbij centrale begrippen. Voor de volledige theoretische achtergrond verwijzen we graag naar de basiscursus en workshop en naar bestaande literatuur (o.a. het Groene Boekje).

Deze DVD toont geen opbouw of volgorde in een Sherborne-sessie. Delen uit sessies worden weergegeven met tips naar doelstellingen, aanpassingen en begeleidingsstijl. Het initiatief en de creativiteit liggen volledig bij de Sherborne-gebruiker en de deelnemers.

De film bestaat uit drie hoofdstukken:

  • Sherborne in de kleuterklas (NL, groep 1 en 2)
  • Sherborne in de lagere school (NL, groepen 3 en 8)
  • Groot en klein spelen samen

Behalve deze film heeft Sig nog materiaal over Sherborne:

>> Het Groene Boekje: Een kijk op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne
>> Sherborne: inleiding in de bewegingspedagogiek (DVD): een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek
>> Sherborne bij volwassenen met een handicap (DVD): Toepassing van de bewegingspedagogiek bij verstandelijke beperkingen
 

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140