Onleesbaar !!! (P015) (UITVERKOCHT)

Kinderen met schrijfmotorische problemen in de klas

Praktisch
Auteur(s) Greet Cami, Valérie Van Hees en Veerle Van Vooren Onleesbaar !!!  (P015) (UITVERKOCHT)
Prijs € 6,00
Extra 2006 - brochure - 32 pagina's
ISBN 9789058730689
Categorie (Psycho)motoriek
Bestellen

Korte inhoud

Kinderen ontwikkelen gedurende hun eerste levensjaren de vaardigheden die ze nodig hebben om tot schrijven te komen. De ontwikkeling tot een vloeiend handschrift wordt op school begeleid door de leerkracht.

Maar het schrijfproces verloopt niet bij elke leerling zonder problemen. Het ene kind moet (veel) meer moeite doen om tot een gemiddeld schrijfresultaat te komen dan het andere. Sommigen komen - ondanks een goede inzet - zelfs nooit tot een leesbaar schrijfproduct. Deze leerlingen hebben mogelijk te kampen met een motorische schrijfstoornis, ook wel dysgrafie genoemd. Onderzoek heeft uitgewezen dat tien procent van de leerlingen in het basisonderwijs dysgrafie heeft. Gemiddeld zitten er dus in elke klas één à twee kinderen met schrijfstoornissen. In het buitengewoon onderwijs ligt dat percentage nog hoger.

Hoe sneller we kinderen met dysgrafie opsporen, hoe sneller we ze kunnen helpen. Precies hierover gaat deze brochure. Hoe kom je eventuele schrijfstoornissen op het spoor en wat kan je doen om ze te verhelpen. Verder gaan we uitgebreid in op linkshandigheid en komen enkele stoornissen aan bod die vaak samen voorkomen met dysgrafie.

Deze brochure is in eerste instantie bedoeld voor het basisonderwijs (leerkrachten, remedial teachers, zorgcoördinatoren, enz), maar ook ouders en andere begeleiders (al dan niet professionele hulpverleners) zullen er nuttige tips in vinden.

Dit project kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen Sig en de Arteveldehogeschool Gent.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140