Met te veel vallen en opstaan? (brochure) (P056) UITVERKOCHT

Over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tot drie jaar

Praktisch
Auteur(s) Sig Met te veel vallen en opstaan? (brochure) (P056) UITVERKOCHT
Prijs € 0,00
Extra 1999 - brochure - 40 pagina's
ISBN 978905873014X
Categorie

Korte inhoud

Deze publicatie is uitverkocht, u kan deze wel nog inkijken in de docudienst.

Preventief is het van belang tijdig te verwijzen bij elk vermoeden van een probleem. De video/DVD (zie verder)gaat in op de normale ontwikkeling bij het kind van nul tot drie jaar. De eerste drie levensjaren worden in verschillende leeftijdsfasen onderverdeeld. We letten op alle mogelijke ontwikkelingsdomeinen van het jonge kind. De brochure is een aanvulling bij de video: het observeren van de video en het hanteren van de brochure zijn een uitstekend middel om de tekens aan de wand te ontdekken die laten vermoeden dat de ontwikkeling van een kind niet verloopt zoals bij een gemiddeld leeftijdgenootje.

Ter info: bij deze brochure hoort de DVD Met te veel vallen en opstaan?

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140