KLAS - Kleuters auditief screenen

Screeningbatterij

Praktisch
Auteur(s) Jacques Adriaens, Johan Rijckaert en Evelyn Verstraete KLAS - Kleuters auditief screenen
Prijs € 100,00
Extra 2002 - testbatterij -
ISBN 978905873045X
Categorie Gehoor - Zien
Bestellen

Korte inhoud

KLAS staat voor KLeuters Auditief Screenen. De audio-CD bevat frequentiespecifieke gefilterde geluiden voor de detectie van elk mogelijk gehoorverlies bij kleuters (2,5 jaar tot 5 à 6 jaar). Heel wat Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn al vertrouwd met de methodologie van het screenen van kleuters. De CD-versie van de KLAS is in eerste instantie voor CLB’s bedoeld, maar is ook bruikbaar voor kinderartsen en alle andere geïnteresseerden die aan gehoorscreening bij kleuters willen doen. Bij de audio-CD met gefilterde geluiden hoort een handleiding en een scoreformulier op CD-rom. Verder is er groot prentenmateriaal voorzien voor klassikale of groepsconditionering en klein prentenmateriaal voor individuele conditionering en de eigenlijke individuele screening. In de handleiding zijn gegevens opgenomen over de vrijblijvende aankoop van een geluidsmeter voor de ijking van de geluidsniveaus voor screening in het vrije veld.

De screeningbatterij KLAS bestaat uit:

  • audio-CD met gefilterde geluiden
  • CD-rom met handleiding en scoreformulier
  • gekleurd prentenmateriaal voor de klassikale, de individuele conditionering en de eigenlijke screening

Tests met de oorspronkelijke versie, ontwikkeld in het Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent, maakten duidelijk dat het onderzoeksmateriaal geschikt is voor de auditieve screening van kleuters. Gehoorverliezen vastgesteld met de KLAS werden bij diagnostisch gehooronderzoek bevestigd. Momenteel loopt er verder onderzoek met de KLAS.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140