Kiekeboe (042)

Tips en adviezen voor ouders van dove en slechthorende baby’s

Praktisch
Auteur(s) Veerle De Vriendt Kiekeboe (042)
Prijs € 6,00
Extra 2005 - brochure - 32 pagina's
ISBN 9789058730646
Categorie Gehoor - Zien
Bestellen

Korte inhoud

Deze brochure laat zien hoe je de natuurlijke opvoedingssituatie via allerlei spelletjes en alledaagse gebeurtenissen kan aangrijpen om een doof of slechthorend kind zijn moedertaal te leren. De tips en adviezen zijn onderverdeeld in tien rubrieken die te maken hebben met interactie en het uitlokken van taal. We besteden zowel aandacht aan het ontwikkelen van visuele strategieën (gebaren) als aan het gebruik van hoorapparaten of cochleaire inplant en auditieve stimulering.

De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van dove of slechthorende baby’s (van 0 tot 18 maanden). Maar ook grootouders, therapeuten, kindbegeleidsters, enz. zullen geïnteresseerd meelezen. De concrete tips en adviezen zijn geënt op het thuismilieu en dagelijkse opvoedingssituaties. Ze kregen vorm vanuit de omgang met dove en slechthorende baby’s, hun ouders en begeleiders. Auteur Veerle De Vriendt is werkzaam als psycholoog in het Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent.

Thuisbegeleiders of therapeuten kunnen de adviezen ook systematisch met de ouders doornemen, individueel aanpassen of concreet maken door ze voor te tonen. Op die manier kan de brochure ook deel uitmaken van een handelingsplan voor het dove of slechthorende kind en zijn gezin.

Ook bij Sig verschenen:

>> Tingeling: help je baby beter horen

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140