Ik, ik wil het zelf kunnen (basispakket)(030)

Zelfredzaamheid bij kinderen stimuleren

Praktisch
Auteur(s) Nathalie Vanassche en Selket Willems Ik, ik wil het zelf kunnen (basispakket)(030)
Prijs € 69,00
Extra 2019 - - Pakket: handl (44p), 6 boekjes (van 28p), kaarten
ISBN 9789058731098
Categorie (Psycho)motoriek
Bestellen

Korte inhoud

Kinderen met een beperking hebben vaak al verschillende tegen-slagen gekend. Hierdoor staan hun zelfvertrouwen en motivatie om nieuwe vaardigheden aan te leren op een laag pitje. Auteurs Nathalie Vanassche en Selket Willems ontwikkelden een pakket om de zelfredzaamheid bij kinderen te stimuleren.

In het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen (gebaseerd op Kids’ Skills) zijn motivatie, coaching en oplossingsgerichte therapie van cruciaal belang. Het kind krijgt inspraak in de behandeling en doelen, het beleeft op die manier autonomie. Door het coachend ondersteunen en het omzetten van het probleem in een te leren vaardigheid, ervaart het kind een verhoogde vorm van competentie. Hierdoor wordt de band tussen therapeut en kind hechter en is de betrokkenheid groter. 

De oefenboekjes van Ik, ik wil het zelf kunnen dienen voor het aanleren of verbeteren van ADL-activiteiten. Zelfzorgactiviteiten hebben een belangrijke plaats in het leven van kinderen, in eender welke levensfase. De boekjes zijn bruikbaar vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar, aangezien kinderen vanaf dan in staat zijn om hun competenties te beoordelen. Deze vaardigheid is nodig bij het nadenken over hulpvragen en het formuleren van doelen.

 

NIEUW Vorming over het pakket

Op maandag 6 april 2020 wordt er een studiedag over dit pakket georganiseerd in Gijzegem. > Meer info en inschrijven

 

Het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen bestaat uit een handleiding en zes (personaliseerbare) oefenboekjes. 

2 oefenboekjes gaan in op het aan- en uitkleden (1 voor jongens, 1 voor meisjes)
2 boekjes gaan over het gebruik van badkamerartikelen (1 voor jongens, 1 voor meisjes) 

De boekjes bevatten verschillende basisstappen. Deze blijven ongewijzigd bij het veranderen van vaardigheid. Daarom zijn er ook 2 blanco boekjes (1 voor jongens, 1 voor meisjes). Hierbij kan de therapeut volledig zelf beslissen waaraan er gewerkt zal worden. De basisstructuur is hetzelfde.

  

> KLIK HIER voor enkele voorbeeldbladzijden uit een boekje

We trachten de ouders zoveel mogelijk bij de therapie te betrekken, hoewel dat niet altijd makkelijk is. Elk oefenboekje bevat een handleiding voor de ouders in kaartvorm.

Ouders getuigen:
“Het zijn leuke, kindvriendelijke, uitnodigende boekjes! 
Mooi gevisualiseerd, gestructureerd en aangepast aan het niveau van het kind.”

Dit Sig-pakket wordt aanbevolen door Griet Dewitte en Annelies De Hoop

"Kinderen sterker maken. Kinderen zelfvertrouwen geven. Kinderen gelukkig laten opgroeien tot zelfstandige personen. Is dat niet wat elke ouder, elke leerkracht, elke therapeut, kortom elke opvoeder/hulpverlener wil nastreven? Bij kinderen waar de ontwikkeling niet zo ‘vanzelf’ verloopt, is dit geen makkelijke opgave. Kinderen met ontwikkelingsproblemen lopen al vroeg in de ontwikkeling faalervaringen op, vertonen weerstand en vermijden daardoor heel wat taken, o.a. ook zelfredzaamheidstaken zoals zich zelfstandig aankleden, tanden poetsen, boterham smeren of vlees snijden. Deze publicatie beschrijft op een heldere manier hoe we kinderen én hun omgeving kunnen motiveren en coachen tot zelfstandigheid. Met andere woorden hoe we hen kunnen laten participeren in onze complexe samenleving. Nathalie en Selket, beiden ergotherapeut, vertrekken vanuit een mooie visie, namelijk kinderen én hun ouders centraal stellen en inspraak geven, om via wetenschappelijke kennis en theorieën te komen tot een zeer praktische handleiding om zelfzorgtaken aan te leren. Ze laten zien hoe je kinderen zelf doelen laat stellen om deze doelen dan stap voor stap te realiseren. Dit lukt enkel door het kind te laten ‘verbinden’ met andere mensen. Kinderen voelen zich op die manier meer en meer competent en leren zichzelf te aanvaarden én zich goed in hun vel te voelen. Gaandeweg leren ze om hun emoties te uiten en om een positieve houding aan te nemen. Dit pakket draagt dan ook bij tot het geluk van kinderen met een ontwikkelingsprobleem." - Griet Dewitte (Pediatrisch kinesitherapeut)

"Kinderen bij wie het zelfredzaam worden niet vanzelf gaat, krijgen vaak extra begeleiding of therapie. Maar vaak voelt het oefenen als 'moetivatie' en hebben de kinderen weinig motivatie. Dit pakket met oefenboekjes stelt de kinderen zelf centraal. Door gebruik te maken van oplossingsgerichte coachingstrategieën voelen kinderen zich gesteund. Ze worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken bij hun eigen zoektocht naar wat werkt. Het zet kinderen in hun kracht, zodat ze het gevoel dat oefenen moet, kunnen omzetten in moed. Ik hoor ze dan zeggen: 'Ik, ik wil het zelf kunnen!'  " -  Annelies de Hoop (trainer Foto-interview, X11 ergo&onderwijs)

 

Aanvulpakketten oefenboekjes

Wie eenmaal het basispakket aangekocht heeft, kan extra oefenboekjes (in pakketjes van 6 stuks) aankopen. We hebben drie verschillende pakketten samengesteld:

 

NIEUWS: richtlijnen DCD 2019

Sinds kort zijn er nieuwe Nederlandse richtlijnen over de diagnostiek en behandeling van kinderen met DCD. Deze richtlijnen werden vertaald vanuit de Europese richtlijnen (EACD). > Meer info  

Het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen sluit hier perfect bij aan: o.a. het betrekken van de context, inspraak geven aan het kind met DCD, enz.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140