EPVs - Lijsten voor Evaluatie van Pragmatische Vaardigheden (051)

Screeninginstrument voor de vroege opsporing van kinderen met een risico op communicatieve problemen

Praktisch
Auteur(s) Mie Cocquyt en Inge Zink EPVs - Lijsten voor Evaluatie van Pragmatische Vaardigheden (051)
Prijs € 60,00
Extra 2010 - testbatterij - 136 pagina's
ISBN 9789058730831
Categorie Spraak en taal
Bestellen

Korte inhoud

De lijsten voor Evaluatie van Pragmatische Vaardigheden (EPVs) vormen een belangrijke aanwinst in het kader van preventie, vroegtijdige opsporing en behandeling van communicatieve problemen. Via dit instrument wordt het mogelijk om te peilen naar pragmatische vaardigheden vanaf zes maanden. Het screeninginstrument is ontwikkeld voor het hele Nederlandse taalgebied en bestaat uit twee oudervragenlijsten: de EPV1 (van 6 tot 15 maanden) en de EPV2 (van 16 tot 30 maanden). De EPVs zijn niet alleen zinvol bij screening, maar helpen ook om de differentiaaldiagnose te stellen of om het handelingsplan beter aan te passen aan de noden van het kind.

De EPVs zijn complementair aan de N-CDIs. Deze laatste lijsten bevragen immers vooral de ontwikkeling van de formele taalaspecten, terwijl de EPVs informatie verschaffen over het functionele aspect van taal. Door de EPVs samen te gebruiken met de N-CDIs krijg je een vollediger beeld van de communicatieve ontwikkeling van heel jonge kinderen.

Net zoals bij de N-CDIs is er bij de EPVs sprake van een brede doelgroep van gebruikers. Al wie professioneel begaan is met kinderen (o.a. logopedisten, pedagogen, psychologen, artsen, teamleden van Kind & Gezin, leidinggevenden van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen) kan de vragenlijsten bezorgen aan ouders en verzorgers. Wanneer ze de ingevulde vragenlijsten terugkrijgen, moeten ze in staat zijn om de lijsten te scoren en te interpreteren aan de hand van de handleiding, de automatische berekening van de scores met de Excel-tool en de beslissingsschema’s.

De EPVs kwamen tot stand in samenwerking met de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

Samengevat

EPVs = geschikt voor de screening in functie van preventie en vroegtijdige detectie van communicatieve problemen
EPVs = zowel bruikbaar bij kinderen die zich non-verbaal uiten als bij deze die zich verbaal uiten
EPVs = inzetbaar in Vlaanderen én Nederland
EPVs = peilen niet alleen naar de pragmatische vaardigheden, maar ook of de manier waarop het kind deze vaardigheden bezit overeenkomt met wat te verwachten is op basis van de chronologische leeftijd

Samenstelling

  • Handleiding (136 p.)
  • Vragenlijst EPV1 (10 exemplaren)
  • Vragenlijst EPV2 (10 exemplaren)
  • Excel-tool op cd-rom voor het automatisch berekenen van de scores en percentielscores

Neem alvast een kijkje in het materiaal

>> Inhoudsopgave handleiding (PDF)
>> Voorbeeldpagina Vragenlijst EPV1 (PDF)

De vragenlijsten EPV1 en EPV2 zijn per 10 stuks na te bestellen.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140