Als spreken niet vanzelfsprekend is ... (046)

Concrete tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren

Praktisch
Auteur(s) Greet Piro en Nele Van Roosbroeck Als spreken niet vanzelfsprekend is ... (046)
Prijs € 6,00
Extra 2003 - brochure - 20 pagina's
ISBN 9789058730468
Categorie Spraak en taal
Bestellen

Korte inhoud

Voor de meeste kinderen verloopt de taalverwerving zonder problemen. Maar dat is niet altijd zo. Eventuele problemen kunnen zich al voordoen op heel jonge leeftijd. Deze brochure is bedoeld voor ouders, grootouders, onthaalmoeders en kinderverzorg(st)ers, kortom voor iedereen die een belangrijke rol speelt in de eerste levensjaren van een kind. Er staan concrete tips in om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren, zodat ze meer betrokken raken in het gezin of de groep. De brochure speelt hiermee in op een groeiende nood aan informatie over baby’s of peuters met een ontwikkelingsstoornis.

Kinderen met problemen komen namelijk steeds vaker ook terecht in (onthaal)gezinnen tussen leeftijdgenootjes en in de kinderopvang. In dat verband spreken we van inclusieve kinderopvang: een openheid qua opvang voor alle kinderen, met respect voor eventuele verschillen in mogelijkheden. Eerst staan we stil bij de normale taalverwerving. We geven algemene tips hoe u de communicatie met baby’s en peuters kunt bevorderen. Om uit te maken of de taalontwikkeling al dan niet vertraagd verloopt, is een observatielijst opgenomen. Mogelijke alarmsignalen zijn per leeftijdsfase opgesomd. Daarna volgen concrete tips hoe u kinderen met taalproblemen kunt helpen bij de taalverwerving. We belichten achtereenvolgens kinderen die kampen met (de gevolgen van):

  • tweetaligheid
  • autisme
  • slechthorendheid of doofheid
  • slechtziendheid of blindheid
  • een verstandelijke handicap

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140