Allemaal op een lijntje (005)

Overzicht van Nederlandstalige spellingstests

Praktisch
Auteur(s) Intervisiewerkgroep Leesstoornissen Allemaal op een lijntje (005)
Prijs € 4,00
Extra 2009 - brochure - 32 pagina's
ISBN 9789058730808
Categorie Leerstoornis
Bestellen

Korte inhoud

De Sig-intervisiewerkgroep Leesstoornissen maakte de afgelopen jaren werk van de inventarisatie van alle beschikbare Nederlandstalige spellingstests met het oog op de diagnose van spellingsstoornissen (dysorthografie).

Het overzicht is in tabelvorm voorgesteld per leeftijdsperiode (vanaf het eerste leerjaar t.e.m. secundair onderwijs). Het is een hulpmiddel en referentielijst bij het opzoeken van de meest geschikte tests op dat moment. Er is voor gekozen alle tests op te nemen, ook al zijn sommige verouderd en niet meer aangepast aan het huidige leerplan spelling. Deze inventaris heeft niet de pretentie exhaustief te zijn.

Per test zijn de naam, de auteur, het jaar van publicatie, de uitgeverij, de normperiode, de aard van de normen, de aard van het dictee en de voor- en nadelen genoteerd. Er is ook nagegaan of er rekening werd gehouden met het leerplan spelling.

De inleidende tekst van de brochure gaat in op de diagnostiek van spellingsstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie.

Deze brochure is bedoeld voor medewerkers van centra voor ambulante revalidatie, centra voor leerlingenbegeleiding, docenten van hogescholen en normaalscholen, zorgcoördinatoren en taakleerkrachten van het gewoon en buitengewoon onderwijs, zelfstandig werkende logopedisten en alle andere geïnteresseerden die professioneel in contact komen met kinderen met spellingsstoornissen.

Bestellen

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140