SOS-2-VL - Systematische Opsporing Schrijfproblemen

Vlaamse, herziene versie van de SOS (incl. scoresjabloon en scoreformulieren)
Auteur Hilde Van Waelvelde, Barbara De Mey en Bouwien Smits-Engelsman
Prijs € 35,00
Extra 52 pagina's
ISBN 978-90-5873-095-4
Categorie (Psycho)motoriek
BESTELLEN
Korte inhoud

Om objectief vast te stellen of een kind een schrijfprobleem heeft kan de SOS-2 worden gebruikt, zowel voor het beoordelen van de kwaliteit van het schrijfproduct als voor de schrijfsnelheid. De doelgroep van de SOS-2 bestaat uit kinderen van eind eerste leerjaar t.e.m. het einde van de lagere school. De test kan zowel individueel als klassikaal worden uitgevoerd en kan worden afgenomen door leerkrachten, zorgleerkrachten, ergotherapeuten of kinesitherapeuten.

Het kind schrijft gedurende vijf minuten een tekst over. De kwaliteit van de eerste vijf regels van de overgeschreven tekst wordt gescoord op basis van zeven criteria: lettervorm, vloeiendheid, letterovergangen, lettergrootte, regelmatigheid in lettergrootte, woordspaties en regelverloop. De schrijfsnelheid wordt bepaald door het aantal letters dat werd geschreven in vijf minuten.

De ruwe scores van de SOS-2 worden gebruikt om te bepalen in welk percentielbereik het kind heeft gepresteerd. Als er een afwijkende SOS-2-score wordt vastgesteld, kan verder onderzoek uitwijzen of de schrijfproblemen vooral van motorische aard en/of ook van cognitieve aard zijn. De diagnose dysgrafie kan niet worden gesteld op basis van een eenmalig zwakke score op de SOS-2. Pas nadat er al enige tijd is geoefend in de schoolsituatie, extra instructie is gegeven en er geen verbetering is opgetreden, kan verder onderzoek aangewezen zijn en kan mogelijk van dysgrafie worden gesproken.

De SOS-2 wordt uitgegeven in een Vlaamse (VL) en Nederlandse (NL) versie. De SOS-2-VL beschikt over een aparte normering voor Vlaanderen, gebaseerd op een steekproef van 1388 kinderen.

>> Inhoudsopgave van de handleiding
 

Samenstelling van de SOS-2-VL

  • Handleiding (52 p.)
  • Scoreformulier (vrij te kopiëren na aanschaf van de handleiding)
  • Overschrijftekst op geplastificeerd karton
  • Sjabloon (nodig bij scoring) op transparant (twee exemplaren)
     

Over de auteurs

Prof. dr. Hilde Van Waelvelde (kinesitherapeut) is als docent verbonden aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Gent.

Barbara De Mey (kinesitherapeut) is als praktijkassistent verbonden aan dezelfde vakgroep van de Universiteit Gent.

Prof. dr. Bouwien Smits-Engelsman (kinesitherapeut) is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.
 

SOS-2-NL (versie voor Nederland)

Meer info en bestelmogelijkheid voor de versie met Nederlandse normen vindt u hier. 

BESTELLEN
CONTACTEER ONS