Werking

Voor professionele hulpverleners

Sig vindt het belangrijk de expertise en competentie te verhogen van hulpverleners die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie van mensen met een beperking.

Professionele hulpverleners vormen een onmiskenbare schakel in het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen. De constant evoluerende, wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling zorgen ervoor dat iedereen in het werkveld - pas of lang afgestudeerd - overtuigd is van de noodzaak van permanente vorming en bijscholing.

Om hieraan tegemoet te komen organiseert Sig onder andere studiedagen, workshops, bijscholingscyclussen, intervisiewerkgroepen en symposia voor professionele hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector. Verder verspreidt Sig het vaktijdschrift Signaal, geeft educatief materiaal uit (publicaties en producties) en stelt gespecialiseerde informatie en documentatie ter beschikking. Tot slot stimuleert en coördineert Sig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Voor breed publiek

Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Iedereen moet met beperkingen kunnen leven en omgaan. Sig streeft naar een maatschappij die een correct beeld heeft over kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die kampen met problemen in hun functioneren. Sig wil ertoe bijdragen dat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Een positieve houding tegenover mensen met een beperking speelt een belangrijke rol. Onwetendheid is echter voor velen een grote struikelblok. Onbekend is nog altijd vaak onbemind. Sig wil de maatschappij dan ook informeren hoe ze kan omgaan met personen met een beperking en zo veel mogelijk mensen sensibiliseren voor de inclusie- en integratiegedachte.

Om dat doel te bereiken, organiseert Sig onder andere infomiddagen en -avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. Sig ontwikkelt ook zelf projecten, publiceert boeken, brochures en video’s, beheert een documentatiedienst en verspreidt een elektronische nieuwsbrief. Deze werking is bedoeld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Ten slotte begeleidt en adviseert Sig allerlei organisaties (verenigingen, openbare diensten, bibliotheken, provinciebesturen, enz.) met vragen over inclusie en integratie.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140