Symposium Meertaligheid

Meer informatie

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste
migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en
inzichten sterk geƫvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe.

Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de
praktijk. Enerzijds is er een preventief luik. Hierbij staat de ondersteuning van het gezin centraal: een
optimale context scheppen is van bij de start belangrijk. Anderzijds hebben we aandacht voor de
groep meertalige kinderen met een taalproblematiek: wat betekent dit voor taaldiagnostiek, ouderbegeleiding
en therapie?

We richten ons met dit symposium in de eerste plaats tot logopedisten. Maar in principe is iedereen
welkom die meertalige gezinnen en kinderen begeleidt in hun taalontwikkeling: gezinsbegeleiders,
psychologen, maatschappelijk assistenten die met ouders werken, zorgleerkrachten, enz.

Meer info en inschrijven

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -