MusicaMova

Meer informatie

Samen muziek maken is leuk, maar MusicaMova is meer dan zo maar musiceren.

MusicaMova is goed voor iedereen, ook voor kinderen die
 - moeilijker lezen of rekenen
 - motorisch niet zo handig zijn
 - zich moeilijker kunnen concentreren
 - veel faalervaringen gehad hebben
 - uit een milieu komen waar musiceren niet evident is
 - zich emotioneel moeilijker kunnen uiten
 - niet zo goed in hun vel zitten.

MusicaMova zet muziek op een ontspannen manier in om kinderen van 5 tot 12 jaar te trainen in psychomotoriek: oog-handcoördinatie, links-rechtscoördinatie, luisteren naar elkaar, je beurt afwachten, aandacht en concentratie, oogmotoriek, samen spelen, planning, reactiesnelheid, enz.

De aanpak van MusicaMova dient om kinderen met ontwikkelingsproblemen beter te laten bewegen en zelfzekerder te worden. De percussie-instrumenten, ritmes, spelletjes en oefeningen in het boek zijn speciaal gezocht en aangepast, zodat ze de motorische, cognitieve en emotionele ontwikkeling ondersteunen.

Tegelijk bevat MusicaMova een hele rugzak vol muzikale ideeën om te gebruiken in de klas, in groepjes, enz.

MusicaMova heeft een lage drempel en is geschikt voor iedereen die iets met muziek wil doen: enerzijds kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten of muziektherapeuten, maar anderzijds zeker ook leerkrachten in het kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, muziekleerkrachten en enthousiaste vrijwilligers.

Formaat 28 x 20,5 cm, vierkleurendruk
Prijs: 39 euro (excl. verzending)

>> Meer info en bestellen

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -