Het model en de methode ‘de draad’ en de aanpak van ontwikkelingsproblemen

Theme
Verstandelijke beperking
Type Studiedag
Code 103
Date(s) 13/10/2022
Time 09:30h until 16:30h
Location Sig Gijzegem
Price € 106,00 - € 91,00 for participants
Registration deadline 12/10/2022
Duration 6,00h
Professional training

The registraton deadline for this activity has passed.

Extra info

Trefwoorden

Hechting - ontwikkelingspedagogie - verbindend werken

 

Inhoud

‘De draad’ is een model om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten. Het is een vertaling van de kennis over de ontwikkeling van je cliënt naar de manier waarop je je als begeleider of ouder invoegt in die ontwikkeling. Het wil handvatten bieden bij opvoedings- en begeleidingsvragen zodat ouders, leerkrachten en begeleiders deze kunnen gebruiken om in gesprek te gaan.

Waar zitten de draden van de cliënt? Met wie is hij verbonden, en op welke manier? Wat zijn de intense contacten, en welke zijn oppervlakkig en inwisselbaar? Hoe gaat de cliënt met nieuwe mensen stap voor stap een relatie aan? Hoe kan de begeleider de emotie van de cliënt vormgeven? Welke ingangen kan je gebruiken als verbinding moeilijk loopt?

Bij ernstige opvoedings- of begeleidingsvragen is het een hele opgave om uit te maken hoe je verbinding maakt met de cliënt en die verbinding vasthoudt. Je zoekt naar de kwetsbare draad die het uitgangspunt zal zijn in je begeleiding.

Voormiddag: Je maakt kennis met het model van de draad. Wat is de achtergrondidee? Hoe ziet dat model eruit? Hoe kan je het model gebruiken? Hoe kan je het model linken aan andere modellen rond hechting en ontwikkeling?

Namiddag: De methodiek van de draad. Hoe ga je op zoek naar de dynamiek bij de cliënt: zijn heen en weer bewegen tussen zijn sterkste draad en zijn kwetsbare plekje in de draad? Je leert de werkschema’s kennen. Op basis hiervan kan je dan in je praktijk aan de slag.  

Tijdens deze interactieve studiedag komt een deel theorie aan bod: "Wat moet ik weten om met het model te kunnen werken?". Daarnaast wordt er gevraagd de aangebrachte begrippen toe te passen op de eigen werksituatie. Er zijn video’s om het model en de methode te illustreren. Je krijgt handvatten om het geleerde te gebruiken in de praktijk: "Wat kan ik doen?"

 

Door wie?

Gerrit Vignero

Sinds 1986 orthopedagoog in MFC Terbank bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking; docent opvoedersopleiding UCLL; zelfstandige in bijberoep: vorming over de draad; geschoold in de methode Heijkoop; lid van de regiegroep SEO. 

Drie boeken over de draad die zijn verschenen bij Garant: meer info op www.gerritvignero.be

  • De draad tussen cliënt en begeleider (5de druk)
  • De hechte draad tussen ouder en kind (4de druk)
  • Ontwarring en ordening van de draad (2de druk)

Verschillende artikels: Klik, VVO tijdschrift, Caleidoscoop (2022 nr 1)
 

Voor wie?

Deze studiedag richt zich naar orthopedagogen, psychologen, psychiaters, zorgcoördinatoren, opvoeders die werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen (matig verstandelijke beperking tot normale begaafdheid).
 

Over wie?

Op deze dag willen we ons vooral richten op cliënten met een ontwikkelingsproblematiek. Deze kan zowel te maken hebben met autisme, een hechtingstrauma of andere diagnoses.
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond geestelijke gezondheid? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

The registraton deadline for this activity has passed.

CONTACTEER ONS