Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
15/12/2017 Emotieregulatie en transdiagnostische cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren 114 yes
18/01/2018 Cognitieve gevolgen van NAH 202 yes
25/01/2018 Apps op de tablet? Wat en hoe voor beginners 001 yes
25/01/2018 Apps: basisworkshop + Apps voor gevorderden: rekenen en schrijven in het lager onderwijs 004 yes
25/01/2018 Apps: basisworkshop + Apps voor gevorderden: leren en studeren in het lager en secundair onderwijs 005 yes
26/01/2018 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 018 yes
29/01/2018 WS Motivatie en beloningen bij autisme 006 yes
29/01/2018 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs 019 yes
01/02/2018 Apps voor gevorderden: rekenen en schrijven in het lager onderwijs 002 yes
01/02/2018 OMFT-1 Basiscursus 007 yes
02/02/2018 Apps voor gevorderden: leren en studeren in het lager en secundair onderwijs 003 yes
05/02/2018 Revalidatiemogelijkheden na NAH: Wat bestaat er? Wat brengt de toekomst? 203 yes
08/02/2018 Ziekte-inzicht en aanvaarding bij NAH 204 yes
12/02/2018 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde 026 yes
12/02/2018 Onderzoek en revalidatie bij kinderen met een Developmental Coördination Disorder (DCD): van neurofysiologie tot participatie in de samenleving 027 yes
12/02/2018 Het SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische informatie geordend in het ICF-model 028 yes
12/02/2018 Brain Blocks 067 yes
13/02/2018 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop 029 yes
13/02/2018 Stressmanagement bij autisme 030 yes
13/02/2018 Begeleiding van volwassenen met ADHD 031 yes
13/02/2018 De rol van het emotionele brein in de revalidatie 032 yes
13/02/2018 Voorleesboeken: een uitgelezen kans voor ouders en therapeut 033 yes
13/02/2018 Ouderbegeleiding van kinderen met ADHD 034 yes
13/02/2018 Initiatiecursus Vlaamse Gebarentaal 201 yes
14/02/2018 Speciale spellingbegeleiding: diagnose en praktijk 035 yes
14/02/2018 WRITIC - Writing Readiness Inventory Tool In Context 036 yes
14/02/2018 Initiatie in de bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne 037 yes
14/02/2018 De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS 068 yes
14/02/2018 Seksualiteit na een hersenletsel 069 yes
14/02/2018 Heropfrissing Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) 090 yes
14/02/2018 Initiatiecursus Vlaamse Gebarentaal 200 yes
15/02/2018 Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? De theorie omgezet naar de praktijk 008 yes
15/02/2018 Het classificatiesysteem voor psychische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van nul tot vijf jaar 038 yes
15/02/2018 Diagnostiek bij somatoforme klachten 039 yes
15/02/2018 Hoogbegaafd of gewoon sterk? Wat is het verschil? 040 yes
16/02/2018 Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel 041 yes
16/02/2018 Het vaststellen en aanpakken van laaggeletterdheid en dyslexie op jonge leeftijd 042 yes
16/02/2018 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 043 yes
16/02/2018 Hoe werkt mijn geheugen? Tips voor geheugentraining 205 yes
22/02/2018 Basisworkshop Leespraat 009 yes
22/02/2018 De onzichtbare gevolgen van een NAH 207 yes
23/02/2018 Van meetlat tot maatbeker 020 yes
26/02/2018 Hanencursus® ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (PDMT) Hanen Certificeringsworkshop 010 yes
27/02/2018 Werken met de methodiek van de Duplo-poppen 011 yes
02/03/2018 WS Depressie bij kinderen en jongeren: Pakaan 012 yes
02/03/2018 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 021 yes
05/03/2018 STA STERKER! Hoe jongeren helpen om angstige of agressieve emoties te reguleren in sociale situaties 013 yes
08/03/2018 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 022 yes
08/03/2018 Functionerings- en evaluatiegesprekken als verdiepingsmomenten van coachend leiderschap 085 yes
09/03/2018 Spelend bouwen aan een realistisch zelfbeeld 014 yes
12/03/2018 Ergonomisch aan het onthaal 086 yes
16/03/2018 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 023 yes
19/03/2018 Sensorische Informatieverwerking in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en storend gedrag 024 yes
20/03/2018 Partnerschap met ouders van een zorgenkind 015 yes
23/03/2018 Hulpmiddelen in het dagelijkse leven voor mensen met NAH 016 yes
23/03/2018 Zorg op school voor leerlingen met ADHD: voor en na het M-decreet 083 yes
29/03/2018 Mini-KIDS - Directe stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2 tot 6 jaar): basisideeën, werkwijze en materialen 017 yes
04/04/2018 Basiscursus PROMPT 071 yes
05/04/2018 Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen 072 yes
09/04/2018 Relaxatie en autisme 044 yes
09/04/2018 Psychomotorisch onderzoek bij kinderen en jongeren: deel 1 - MABC-2-NL, KTK-NL, VMI-6th 045 yes
09/04/2018 Handicap en rouw... 046 yes
10/04/2018 Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie 047 yes
10/04/2018 Mindfulness voor kinderen en jongeren (5 tot 19 jaar) 048 yes
10/04/2018 Oplossingsgericht werken met visualisaties bij personen met een verstandelijke beperking 049 yes
10/04/2018 Werken met visualisaties (pictogrammen, foto’s en geschreven taal) om de zelfredzaamheid te bevorderen 050 yes
10/04/2018 Studiedag visualisaties: combinatie voor- en namiddag 051 yes
10/04/2018 Weer aan het werk na NAH 052 yes
10/04/2018 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 053 yes
11/04/2018 Apps en autisme 054 yes
11/04/2018 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen 055 yes
11/04/2018 Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de WISC-V, e.a. 056 yes
12/04/2018 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 057 yes
12/04/2018 Hoorhulpmiddelen 058 yes
12/04/2018 Islamvisie op ontwikkelingsstoornissen 059 yes
12/04/2018 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 060 yes
12/04/2018 Casuïstiekbehandeling van neurogene communicatiestoornissen 061 yes
12/04/2018 Autisme en probleemgedrag 062 yes
13/04/2018 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 063 yes
13/04/2018 Zie wat ik zie, doe wat ik doe! Stimuleren van imitatie en gedeelde aandacht bij jonge kinderen met ASS 064 yes
13/04/2018 Visuele informatieverwerking en leerproblemen 065 yes
13/04/2018 Rekenen met RekenTrapperS in 4, 5 en 6 / Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen 066 yes
20/04/2018 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 073 yes
25/04/2018 Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme 074 yes
27/04/2018 Spel en Schematherapie voor alle leeftijden. Werken met speelse, visuele middelen bij schematherapie 075 yes
27/04/2018 Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! 088 yes
30/04/2018 Een concrete aanpak van probleemgedrag in een klascontext 084 yes
15/05/2018 More Than Words® Certification Workshop 076 yes
15/05/2018 ADHD en ASS in jongvolwassenheid 078 yes
22/05/2018 Psychomotorisch onderzoek bij kinderen en jongeren: deel 2 - BOT-2, SOS-2-VL, TGMD-3 079 yes
05/06/2018 WS Rouw en traumaverwerking bij autisme 077 yes
15/06/2018 Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden (basismodule) 080 yes
02/07/2018 Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000 081 yes
20/08/2018 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 082 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -