Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
19/03/2018 Sensorische Informatieverwerking in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en storend gedrag 024 yes
19/03/2018 Zorgen voor jezelf: hoe doe je dat? Mag ik neen zeggen? Hoe bewaak ik mijn grenzen? 214 yes
19/03/2018 Cognitieve gevolgen van een NAH 215 yes
20/03/2018 Partnerschap met ouders van een zorgenkind 015 yes
22/03/2018 NAH: In of uit balans? Omgaan met evenwicht na een hersenletsel 216 yes
23/03/2018 Hulpmiddelen in het dagelijkse leven voor mensen met NAH 016 yes
23/03/2018 Zorg op school voor leerlingen met ADHD: voor en na het M-decreet 083 yes
26/03/2018 Een concrete aanpak van probleemgedrag in een klascontext 084 yes
27/03/2018 Stress bij kinderen 238 yes
29/03/2018 Mini-KIDS - Directe stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2 tot 6 jaar): basisideeën, werkwijze en materialen 017 yes
29/03/2018 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 218 yes
29/03/2018 Ervaringsgerichte kijk op NAH 239 yes
04/04/2018 Basiscursus PROMPT 071 yes
05/04/2018 Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen 072 yes
09/04/2018 Relaxatie en autisme 044 yes
09/04/2018 Psychomotorisch onderzoek bij kinderen en jongeren: deel 1 - MABC-2-NL, KTK-NL, VMI-6th 045 yes
10/04/2018 Taaltherapie bij taalvertraging en ontwikkelingsdysfasie 047 yes
10/04/2018 Mindfulness voor kinderen en jongeren (5 tot 19 jaar) 048 yes
10/04/2018 Oplossingsgericht werken met visualisaties bij personen met een verstandelijke beperking 049 yes
10/04/2018 Werken met visualisaties (pictogrammen, foto’s en geschreven taal) om de zelfredzaamheid te bevorderen 050 yes
10/04/2018 Studiedag visualisaties: combinatie voor- en namiddag 051 yes
10/04/2018 Weer aan het werk na NAH 052 yes
11/04/2018 Apps en autisme 054 yes
11/04/2018 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen 055 yes
11/04/2018 Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de WISC-V, e.a. 056 yes
12/04/2018 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 057 yes
12/04/2018 Hoorhulpmiddelen 058 yes
12/04/2018 Islamvisie op ontwikkelingsstoornissen 059 yes
12/04/2018 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 060 yes
12/04/2018 Casuïstiekbehandeling van neurogene communicatiestoornissen 061 yes
12/04/2018 Autisme en probleemgedrag 062 yes
13/04/2018 Handicap en rouw... 046 yes
13/04/2018 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 063 yes
13/04/2018 Zie wat ik zie, doe wat ik doe! Stimuleren van imitatie en gedeelde aandacht bij jonge kinderen met ASS 064 yes
13/04/2018 Visuele informatieverwerking en leerproblemen 065 yes
13/04/2018 Rekenen met RekenTrapperS in 4, 5 en 6 / Getallenkennis, hoofdrekenen met cirkels, breuken en decimalen 066 yes
16/04/2018 NAH praktisch: welke hulp is beschikbaar? 217 yes
19/04/2018 Karakterverandering na NAH 220 yes
19/04/2018 NAH - Ik herken je niet meer: gedragsveranderingen na hersenletsel 221 yes
20/04/2018 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 073 yes
20/04/2018 De werking van het brein, herstelmechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na een NAH 222 yes
23/04/2018 Verdiepingsdag 'Met plezier en energie samenwerken met anderen' 089 yes
23/04/2018 NAH - Revalidatie na hersenletsel: overzicht van hedendaagse en nieuwe ontwikkelingen in de revalidatie & behandeling van de neurologische patiënt - Voor studenten 223 yes
23/04/2018 Allemaal prikkels - Hooggevoelig of hoogsensitief, hoe ga je ermee om? 224 yes
24/04/2018 Opvoedkundige adviezen in het licht van recent wetenschappelijk onderzoek bij meerlingen 219 yes
25/04/2018 Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme 074 yes
26/04/2018 Autisme 75 jaar na Kanner: De speeltijd is voorbij 025 yes
27/04/2018 Spel en Schematherapie voor alle leeftijden. Werken met speelse, visuele middelen bij schematherapie 075 yes
27/04/2018 Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! 088 yes
27/04/2018 Supervisie ICF 092 yes
03/05/2018 Een leven na NAH 225 yes
07/05/2018 Hoe omgaan met vermoeidheid en vertraagd tempo na een NAH? 226 yes
07/05/2018 NAH: Waarom ben ik altijd zo moe? Omgaan met vermoeidheid en vertraagd tempo als persoon met NAH 227 yes
08/05/2018 Woordenschatuitbreiding bij dysfasie 228 yes
15/05/2018 More Than Words® Certification Workshop 076 yes
15/05/2018 ADHD en ASS in jongvolwassenheid 078 yes
15/05/2018 Eigen baas over je gedachten! Leer kinderen positief denken! 229 yes
15/05/2018 Let’s get digital: apps voor slechthorende en dove mensen! 230 yes
17/05/2018 NAH - Zelfzorg voor mantelzorgers 231 yes
22/05/2018 Psychomotorisch onderzoek bij kinderen en jongeren: deel 2 - BOT-2, SOS-2-VL, TGMD-3 079 yes
31/05/2018 NAH - Denken en redeneren: waarom lukt dit nog zo moeilijk? 232 yes
01/06/2018 Wat als ik niet meer alles hoor? 233 yes
05/06/2018 WS Rouw en traumaverwerking bij autisme (1/2) 077 yes
07/06/2018 NAH - Omgaan met veranderd gedrag en emoties na NAH 234 yes
07/06/2018 Zorgmogelijkheden na NAH: waar vind ik hulp? 235 yes
07/06/2018 Weer handig: praktische tips rond éénhandig functioneren na NAH 236 yes
08/06/2018 Insigt: Ontwikkelingsstoornissen in een (moeilijke) context 087 yes
15/06/2018 Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden (basismodule) 080 yes
21/06/2018 Vermoeidheid na NAH 237 yes
02/07/2018 Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000 081 yes
02/07/2018 Leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen verhogen: een effectieve aanpak 095 yes
03/07/2018 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 091 yes
03/07/2018 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 096 yes
04/07/2018 Depressie bij kinderen en jongeren 012 yes
04/07/2018 Kaatje Klank - Werken aan klankbewustzijn met kleuters 097 yes
05/07/2018 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 053 yes
06/07/2018 Visueel-ruimtelijke en/of visueel-motorische vaardigheden 098 yes
09/07/2018 Logopedie bij jonge kinderen: stimuleren van communicatieve interactie en taal 093 yes
09/07/2018 Talentgedreven werken met kinderen 094 yes
10/07/2018 Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie 099 yes
20/08/2018 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet 100 yes
21/08/2018 Zinvol gebruik van spelmateriaal in de logopedische therapie 101 yes
27/08/2018 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 082 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -