Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid

Code 084

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 25/08/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 153,00 - € 122,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 24/08/2017
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

Naast taalinhoud en taalvorm is taalgebruik een essentieel en boeiend onderdeel in de verbale communicatie. Problemen op het gebied van taalpragmatiek hebben hun weerslag op de sociale, emotionele en communicatieve ontwikkeling.

We starten met een theoretisch kader en overlopen de beschikbare onderzoeksinstrumenten voor pragmatische taalaspecten bij kleuters en lagereschoolkinderen. De workshop richt zich vervolgens hoofdzakelijk op doelen voor taalpragmatiek in een communicatief gerichte taaltherapie, zowel voor individuele logopedische therapie als groepstherapie.

Een creatieve benadering staat op de voorgrond bij het bestuderen en tentoonstellen van behandelmethoden, therapiesuggesties (uit eigen ervaring) en therapiemateriaal tot verhoging van het pragmatische niveau bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie, autismespectrumstoornis (ASS) en meertalige kinderen.

Tijdens deze workshop werken we in groepjes rond casuïstiek. We voorzien tijd voor interactie en uitwisseling van ervaringen en staan stil bij ouderparticipatie.

 

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het revalidatiecentrum Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen.  Zij is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’. (Sig, 2014).

 

Doelgroep

Logopedisten die betrokken zijn bij de taaldiagnostiek en therapie van kinderen (kleuters en lager onderwijs) waarbij de ontwikkeling van taalpragmatiek vertraagd of gestoord verloopt. Ervaring en voorkennis zijn niet vereist.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze en uiteraard een gratis ijsje in de namiddag.
Voor deze vorming kan u gebruik maken van de KMO portefeuille.
Minimum 12, maximum 30 deelnemers.

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -