Sensorische Informatieverwerking (SI)

Code 065

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 22/05/2017 - 23/05/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem (Aalst)
Prijs € 332,00 - € 265,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 17/05/2017
Aantal uren vorming 12u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

Sensorische Informatieverwerking (SI) is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen, m.a.w. tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. De zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar, kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is in dat geval moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een onevenwicht hierin zorgt er vaak voor dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Tijdens deze tweedaagse workshop wisselen theorie en praktijk elkaar af. We starten de eerste dag met de inleidende theorie over de normale ontwikkeling van SI: de interactie tussen waarnemen en bewegen, het aanleren van motorische vaardigheden, het bewustwordingsproces, de verwerking van zintuiginformatie, de alertheid, de oog- hand coördinatie en spel en taal. Iedere deelnemer zal zelf de werking van verschillende zintuigprikkels (en verstoringen daarop) ervaren door middel van diverse praktijkopdrachten. Vervolgens behandelen we de inleidende theorie van de abnormale ontwikkeling van SI: over- en ondergevoeligheid van het tactiele en vestibulaire zintuigsysteem en de gevolgen hiervan op de motoriek, de houdingsregulatie, het functioneren en de belevingswereld van het kind. Er is aandacht voor de recentste modellen over de verwerking van zintuigprikkels of sensory processing (van Lucy Miller en Winnie Dunn). We gaan ook in op de theorie en recente publicaties van de Ayres Sensory Integration® van onder andere Schaaf e.a. over de groeiende evidence van SI bij kinderen met autisme. Ook de aspecten alertheid en het (co-)reguleren daarvan komen aan bod.

De tweede dag splitsen we de groep deelnemers op in mensen werkzaam met kinderen (o.m. paramedici werkzaam in Centra voor Ambulante Revalidatie of privé praktijk) en mensen werkzaam met volwassenen of kinderen met een verstandelijke of ernstig meervoudige beperking. We werken met videoanalyse (videobeelden ingebracht door deelnemers) en ervaringsoefeningen gericht op de doelgroep.

Na het volgen van deze tweedaagse workshop hebben de deelnemers een onderbouwde inleidende theoretische kennis van SI en kunnen ze starten met het leren analyseren van videobeelden van kinderen/cliënten uit de doelgroep.

 

Begeleiding

Cor Reusen, fysiotherapeut, heeft al meer dan 25 jaar ervaring met SI bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) waarbij hij geregeld ingeroepen wordt bij de meest uiteenlopende complexe casussen.

Esther Fleurbaay is kinderfysiotherapeut en eigenaar van estaSI Trainingen. Ze heeft een eigen praktijk waarin ze veelvuldig kinderen met een complexe SI-problematiek behandeld.

 

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor professionele hulpverleners (paramedici, maar ook (ortho)pedagogen, psychologen of psychomotore therapeuten) die werken met kinderen en/of met volwassenen/kinderen met een beperking.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze.
De accreditering bij Pro-Q-kine werd goedgekeurd voor deze vorming.
Voor deze vorming kan u gebruik maken van de KMO portefeuille.

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -