Rekenvoorbereiding met de methode ‘De Rekenlijn’

Code 119

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 12/10/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 252,00 - € 202,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 09/10/2017
Aantal uren vorming 6u

Deze vorming werd geannuleerd

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Rekenmoeilijkheden / methodiek / rekentaal / voorbereidende rekenvaardigheden
 

Inhoud

De Rekenlijn is een rekenmethode voor kinderen met downsyndroom en andere kinderen die baat hebben bij het rekenen in kleine stapjes.

 

Bij de rekenvoorbereiding wordt rekening gehouden met de sterke en zwakke kanten van deze kinderen. De uitleg en de opbouw van de methode gaat uit van een specifieke leerpsychologie. De methode werkt met kleine, zorgvuldig opgebouwde stapjes, zodat ervoor gezorgd wordt dat het kind na de rekenvoorbereiding ook echt goed voorbereid is op het maken van sommen. Het kind leert rekentaal, om daarna werkelijk begrijpend te kunnen rekenen. Na deze rekenvoorbereiding zijn de kinderen in staat zelf sommen te leren maken in de vervolgmethode, Rekenlijn tot 10.

Het leren gaat bij deze kinderen niet alleen trager, maar ook op een andere manier. Rekenvaardigheden slijten niet in door veelvuldig aanbieden. Door het op juiste manier volgen van de rekenvoorbereiding zorgen we ervoor dat kinderen niet ‘tellend rekenen’, maar dat vaardigheden echt in het geheugen van het kind terecht komen, werkend vanuit de belevingswereld van het kind.

Tijdens deze workshop lichten we de achtergronden en de methodiek van de rekenvoorbereiding. We geven veel praktische voorbeelden en tonen talrijke filmfragmenten getoond.

(De Rekenlijn, ontwikkeld en geschreven door Hedianne Bosch van Stichting Scope (zie www.stichtingscope.nl), is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met het rekenen met deze kinderen en studies van andere rekenmethodieken.)
 

Door wie?

Heidi van Ginkel, Stichting Scope
Docent en geeft de trainingen ‘Rekenlijn’ en ‘Leespraat’.
Naast het geven van trainingen en advies werkt ze met deze methode individueel met tal van kinderen met downsyndroom.
 

Voor wie?

Ergotherapeuten, logopedisten, leerkrachten, klassenbegeleiders, ouders en andere begeleiders rondom het kind met downsyndroom of andere kinderen die baat hebben bij het rekenen in kleine stapjes.
 

Over wie?

0-3 / 3-6 / 6-12
 

Praktisch

Theoretisch met praktische toepassing.
Minimum 13, maximum 17 deelnemers
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Is er voorkennis vereist?  Nee
Is er een bepaalde opleiding vereist?   Nee
Is en bepaalde ervaring vereist?   Nee

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Deze vorming werd geannuleerd

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -