Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten

Code 070

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 21/04/2017
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem (Aalst)
Prijs € 85,00 - € 70,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 18/04/2017
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Inhoud

Kinderen en adolescenten staan vaak onder stress en kunnen blij, maar ook soms bang, boos en verdrietig zijn. Momenteel gaat men ervan uit dat negatieve emoties deel uitmaken van het leven en dat het er vooral op aan komt er goed mee om te gaan. Psychopathologie wordt dan ook steeds meer gelinkt aan moeilijkheden in emotieregulatie. Research toont aan dat men in een psychodiagnostisch onderzoek zowel moet focussen op het in kaart brengen van adaptieve emotieregulatievaardigheden en waar hier tekorten zijn (zoals het toepassen van accepteren, herevalueren en problemen oplossen), als op het identificeren van de vaak dominante maladaptieve emotieregulatiestrategieën (zoals agressie, ruminatie, zelf-devaluatie en opgeven).

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de kennis die we tot nu toe hebben over de verschillende emotieregulatiestrategieën en hoe deze in verband staan met zowel individuele kenmerken als familiale ervaringen. Vervolgens illustreren we hoe emotieregulatiestrategieën in kaart gebracht kunnen worden en hoe je ze kinderen kan aanleren. We sluiten af met een discussie en gaan in op de vraag wat diagnostiek en behandeling van emotieregulatiestrategieën betekent in onze handelingsgerichte benadering van kinderen en adolescenten met internaliserende klachten zoals depressie, agressie of psychosomatiek en welke vragen er nog leven.

Noot: De studiedag zal enige overlap vertonen met de studiedag ‘Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten’ van Caroline Braet en Henk Weymeis die gegeven werd op 07/04/2016. De studiedag focust echter meer op verdieping, waardoor dit een zinvolle aanvulling kan zijn.

 

Begeleiding

Marie-Lotte Van Beveren (klinisch psycholoog/doctoraatsstudente) is als onderzoeker verbonden aan de UGent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet ze onderzoek over het ontstaan en de instandhouding van internaliserende problemen bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Ze is tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor psychologen, toegepaste psychologen en orthopedagogen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze.
Maximum 40 deelnemers.

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -