Symposium Autisme

Meer informatie

75 jaar geleden schreef Leo Kanner het eerste belangrijke wetenschappelijke manuscript over autisme. Sindsdien zijn er vele duizenden artikels, boeken en andere publicaties gewijd aan autisme en/of autismespectrumstoornis (ASS), werd wereldwijd wetenschappelijk onderzoek verricht en werden de begeleiding en de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen en hun omgeving alsmaar verder uitgebouwd.

En toch … zijn er nog veel vragen, onduidelijkheden en frustraties. Toch lijken de wetenschappelijke bevindingen en nieuwe inzichten, om diverse redenen, niet altijd door te dringen of hun toepassing te vinden in de praktijk. Toch hebben we met z’n allen het gevoel dat het beter moet en kan, en dat het ernstige werk eigenlijk nog voor een groot deel moet beginnen.

Sig en de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent slaan de handen in elkaar en stellen u nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en perspectieven voor die de basis kunnen vormen voor een meer wetenschappelijk onderbouwde autismezorg. Diverse bijdragen worden geïllustreerd met videobeelden van casussen.

Meer info en inschrijven

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -