Handicap en leerstoornissen in allochtone gezinnen

Meer informatie

Hoe gaan gezinnen met een migratieachtergrond om met de beperking of leerstoornis van hun kind?

Open Doors inspiratiedag

20 november 2017


Over het concept 

“Door met deze gezinnen aan de slag te gaan, tijd te nemen om elkaar te leren kennen, te luisteren, is mijn blik heel erg opengegaan, zijn vooroordelen weggeveegd, kom ik nog maar eens tot het besef hoe eng wij soms denken, hoe weinig wij echt weten over de ander en hoeveel we invullen zonder te checken.”

Anneleen Ossieur, Sint-Lievenspoort

Tijdens deze inspiratiedag maak je kennis met hoe ouders met een migratieachtergrond de opvoeding en de schoolcarrière van hun kind(eren) met een beperking of leerstoornis ervaren en welk netwerk en welke begeleiding hen sterken om hoopvol naar de toekomst te kijken. Na deze inspiratiedag neem je ongetwijfeld een aantal ideeën en inzichten mee voor je professioneel handelen en voor je organisatie in het ondersteunen van gezinnen met een migratieachtergrond. 

Programma 

  • toelichting van het ontstaan van het project ‘Open doors’
  • kortfilm met getuigenissen van ouders
  • geleid bezoek aan de tentoonstelling
  • workshops waar in beperkte groep in gesprek gegaan wordt tussen ouders en professionals
  • toetsing van de bevindingen van dit project aan ruimer wetenschappelijk onderzoek (Geert Van Hove)
  • toepassingen in de dagelijkse praktijk van hulpverleners en ouders met migratieachtergrond 

>> Info en inschrijven

 
 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -